Copyright

De gegevens op deze site 'www.pruijssen.nl' zijn nadrukkelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen gegevens van deze pagina worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de samensteller. Ook verdere verspreiding via CD-rom, BBS of Internet is zonder schriftelijke toestemming van de samensteller niet toegestaan. Bij publicatie van een eigen genealogische uitgave mag gebruik worden gemaakt van gegevens van deze pagina's, echter dit dient te geschieden met volledige bronvermelding en een berichtje via het formulier op pagina schrijf ons.